ПРОДУКТИ


Омекотителни системи

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2
Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата

Сол на таблетки

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a
Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода

Системи за омекотяване на водата с производителност до 3,5 м3/ч.

30afabafc067d8d26f61c94b71531ecb
Омекотителите от серия AS съдържат зърнест йонообменен гранулат, преобразуваш йоните на калция и магнезия в безвредни натриеви йони

Системи за омекотяване нa водата с производителност до 3,5 м3/ч.

258972607eb41ffbe8d16526f15831e4
Омекотителите от серия AS-D са предназначени за използуване при непрекъсваеми производствени процеси и отстраняват на принципа на йонния обмен

Деминерализатори с производителност до 1,5 m3 в час

Cb6417766b9f64c5bd4bb6173ab588c2
Деминерализатори-съвременните деминерализатори работят на принципа на йонния обмен


8 продукта
2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363