ПРОДУКТИ


Пречиствателни станции

Технологията "BIO CLEANER" е разработена и патентована от специализиран екип учени на компанията "ENVI-PUR". Тази технология поставя началото на ново поколение пречиствателни станции с биологично пречистване, които гарантират пълен биологично чист и 100% Безотпадъчен аеробен процес. Освободете се от забранените в Европа, а вече и в България, изгребносептични ями и зависимостта от тяхното почистванe. Бъдете автономни и независими както Вашите Европейски съграждани.

Чешката компания "ENVI-PUR" е насочила услилията си в пречистването на отпадни води и е сред водищите по пазарен дял в Европа по производство и продажба на пречиставателни станции за отпадни води. Аеробната технология "BIO CLEANER", която Ви предлагаме е съобразена с всички съвременни изисквания и европейски стандарти. Тя пречиства без утайки и миризма, както обичайните битови отпадни води, така и води съдържащи химически и нефтени замърсители.

Пречиставателната станция "BIO CLEANER" е отлично съоръжение с отлична ефективност и лесно за управление. Простотата и практичността на дизайна на пречиствателните станции, който не включва  ротиращи компоненти, е гаранция за ниските експлоатационни разходи и минимална консумация на енергия. Пречиствателната станция може да бъде поставяна над или под земята и в съществуващи септични резервоари, с което напълно отговаря на желанията на клиентите.

Пречиствателните станцииBIO CLEANER” не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии, прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на отпадни води. Пречиствателните станцииBIO CLEАNER” работят ефективно както при минимално така и при максимално натоварвaне с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в Пречиствателните станции, то процесът на пречистване се запазва без да е небходима каквато и да било допълнителна активация. Пречистващия процес в пречиствателните станцииBIO CLEANER” стартира автоматично след подновяването притока на отпадни води.

Благодарение на високото си качество, пречистената вода може да се отведе в канал, река или да се използва за напояване на градини, паркови площи или измиване на пътища.

Биологочната пречиствателна станция "BIO CLEANER" се доставя като напълно завършен продукт и пускането в експлоатация е част от доставката.

Гаранционен срок: 48 месеца ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

 

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363