ПРОДУКТИ


Бактериална обработка на отпадни води

 Бактериите са подходящи за третиране на отпадни води /ОВ/ . Те имат способността да разграждат широк спектър от съединения, като в резултат на тяхната еволюция, продължила милиони години, се е увеличила способността им за използване в голям брой природни и изкуствени системи.

Как точно бактериите разграждат отпадните вещества? Бактериите произвеждат ензими, които им позволяват да разграждат сложните съединения до малки частички. Те се адсорбират от клетките и се използуват за растежа и за размножаването им. Някои бактерии използуват въглехидратите и протеините, съдържащи се в неразтворените вещества, които повишават БПК, докато други използуват съединения, като сулфиди, амоняк и въглеводороди. Когато се дозират във водата, те се прилепват към твърдите частици, които плуват във водата или са утаени на дъното и отделяйки ензими разграждат твърдите частички. Някои разтворени съединения, като амоняка и сулфидите директно се абсорбират от клетките. Комбинацията от няколко вида бактерии често осигурява по-пълно и по-бързо разграждане на специфични замърсители, отколкото използуване само на един вид бактерии, защото вторичните продукти от един вид се използуват като храна от друг вид бактерии. Само правилния баланс на различни видове, такива като Clear-Flo показват синергитичен ефект за пълно разграждане на замърсяващите вещества до нетоксични вторични продукти, като СО2 , вода и сулфати.

Какво става с бактериите, преработващи замърсяващите вещества? Бактериите се размножават с голяма скорост, когато са добре захранени, около 1 път на всеки 15 – 20 min, в зависимост от вида. Бактериите ще се размножават дотогава, докато в системата има хранителни съставки. Когато хранителната среда започне да се изчерпва, бактериите започват да измират и нивото на тяхната популация се връща до нивото преди въвеждането на хранителната среда /замърсяващите вещества/. Някои преминават в латентно състояние и се реактивират ако нивото на хранителната среда се увеличи.

Дали бактериите на CF са генетично изменени? Не. Всички бактерии, използувани от CF са изолирани и селектирани от природата.

Безопасни ли са бактериите, използувани от CF? CF бактериите не са патогенни /заразни/ за хората, животните и растенията и нямат вреден екологичен ефект. Всъщност чрез намаляване количеството на суспендиращите вещества, амониевите соли, H2S и др. замърсители CF подобрява качеството на водата. Комбинацията от безопостност и ефективност в много случаи е довеждало продуктите на А.М. да се предпочитат от правителствените агенции за очистване на обществени водоеми.

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363