ПРОДУКТИ


Филтър за отнемане на желязо и манган FCCFE

Картриджите ефективно отделят от водата разтворените йони на желязото с концентрация до 3 мг/л. Идеални са за използване в неголеми домакинства и са с производителност до 20 л/мин. В подаваната вода не трябва да се съдържа сяроводород, а концентрацията на чистия хлор не трябва да превишава 0,3 мг/л.

Картриджите съдържат технологично обработен йонообменен гранулат с големина на гранулите от 0,2 до 0,7 мм.
Отстраняват привкуса и миризмата на метал от водата.
Имат собствен постфилтър, задържащ частиците гранулат.
Иэползват се за филтриране на студена водопроводна вода.
Ресурсът на картриджа е от 2 до 4 месеца, в зависимост от естеството и степента на замърсяване на водата.
Материалите, от които са произведени картриджите, са сертифицирани от NSF и FDA

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363