ПРОДУКТИ


Пречиствателни станции

E38166ac6b6520a4d0560ac723cad8ad
Пречиставателната станция "BIO CLEANER" е отлично съоръжение с отлична ефективност и лесно за управление. Простотата и практичността на дизайна на пречиствателните станции, който не включва ротиращи компоненти, е гаранция за ниските експлоатационни разходи и минимална консумация на енергия

Бактериална обработка на отпадни води

66d7c0751ecc30f83845ad60abfb7768
Бактериите произвеждат ензими, които им позволяват да разграждат сложните съединения до малки частички. Те се адсорбират от клетките и се използуват за растежа и за размножаването им

Поливни системи

Db9a5dd5a379574e3acfc4d1254a368c
Автоматизираните поливни системи предоставят едно интелигентно и икономично поливане

Битови подемни станции

39bffec95f210289326ff1c7a1d4296e
Новата гама подемни станции Sololift+ се отличава най-вече със своето високо качество

Циркулационни помпи

14f65e565bcc821ab244e24cb9604de4
циркулация на топла вода в отоплителни системи


53 продукта
2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363