ПРОДУКТИ


ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ В ШКАФА ПОД МИВКАТА Еко FP4

Baabb1771bf313a3e1181f8e845d4eff
В тези филтри се използва четиристепенен процес на филтрация, при който първо от водата се отстраняват по механичен път ръжда, пясък, тиня

ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ НА ПЛОТА ДО МИВКАТА FHCTF

1ca9fe33ed93e67024360ecf91422a46
Осигурява отлична механична филтрация: отстранява пясък, тиня и ръжда от водата

Филтър за механично пречистване

B1e04b0e3280417e1ce7e1eea5bbe174
Филтри за пречистване на вода

Филтър за отнемане на желязо и манган FCCFE

C46d99e8059c664979ed53d96a595572
Картриджите ефективно отделят от водата разтворените йони на желязото с концентрация до 3 мг/л. Идеални са за използване в неголеми домакинства и са с производителност до 20 л/мин.

Филтър активен въглен

12bb79152d53304415f9948a86b927d3
Филтри за пречистване на питейни води


53 продукта
2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363