ПРОДУКТИ


Системи за отнемане на желязото и мангана с производителност до 2 м3/ч.

C9f1c000e93c1065f384fe8ef95666d6
Системите за отнемане на желязото от серия AS-IR 50-120 действат на принципа на окисляване на разтвореното във водата желязо

СИCТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА Merlin

A6a19d7ccbfcf78446a2c749eff27757
Системата FRO720 - Merlin® е най-голямата иновация през последните 30 години в областта на пречистване на води по метода “обратна осмоза”

СИCТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА AS RO

38ca12d4c33485c0e8f6296c4d7dffe8
Системата е окомплектована със съединения, резервоар за пречистената вода, отделен кран, ключ за лесна и проста замяна на филтрите


8 продукта
2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363