ПРОДУКТИ


Центробежни наземни помпи

82890d6b2f38d18b42674161b8424928
Помпите от серия IR са едностъпални, центробежни, моноблок куплирани към асинхронен двигател.

Вертикални помпи

3138cd3e7be4272a3bda65af3e3a6304
Вертикални помпи от серия CWM са многостъпални, вертикални центробежни, подходящи за хидрофорни системи, противопожарни инсталации, напоителни системи и други.

Потопяеми дренажни помпи

Ec7f60e11440dc63010edc9de00b0451
Помпите се прилагат при изпомпване на чиста или слабо замърсена вода, дъждовни води, кални и със съдържание на пясък води с размер на свободно преминаващите частици до 4 мм.

Помпи за отпадни води Faggiolati Pumps

88e168184194f30fe3931087956ee4bd
Предимно за изпомпване на чиста или слабо замърсена вода, дъждовни води, кални и със съдържание на пясък води.

Хидрофорни системи SAER

49a1ffdd551a2a9a1e0e9b34c8a63e58
Хидрофорните системи SAER са подходящи за повишаване на налягането в жилищни, индустриални и селскостопански обекти.


53 продукта
2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363