ПРОДУКТИ


Бактериална обработка на отпадни води

66d7c0751ecc30f83845ad60abfb7768
Бактериите произвеждат ензими, които им позволяват да разграждат сложните съединения до малки частички. Те се адсорбират от клетките и се използуват за растежа и за размножаването им


1 продукт
2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363