ПРОДУКТИ


Сондажни помпи

Приложения:
Сондажните помпи на SAER Elettropompe са подходящи за транспортиране на вода в битови и промишлени инсталации, автоклави, цистерни, противопожарни инсталации, напоителни системи и други. Използват се при сондажи, резервоари и естествени басейни.

Конструктивни черти:
Радиалният хидродинамичен план редуцира аксиалните размери на хидравличните елементи, позволявайки да се използват по-голям брой степени, осигуряващи високо налягане и умерен дебит.

Работни характеристики:
Хидравличните спецификации са базирани на тестове при вода с температура 15°С, атмосферно налягане 1 bar и плътност 1000 кг/м3. Серийното производство на тези помпи гарантира съответствието им с UNI EN ISO 9906, приложение А, по заявка UNI EN ISO 9906 – ниво 1. Флуид – химически и механично неагресивен, с максимално съдържание на пясък до 50 гр/м3 и температура 30°С.

Максимално работно налягане:
4'' – 39 bar
6'' – 54 bar
8'' – 62 bar
10'' – 95 bar

Посока на въртене (гледано от изхода):
за модели 4'' и 6'' – срещу часовниковата стрелка
за модели 8'' и 10'' – по часовниковата стрелка

Инсталация:
вертикална и хоризонтална

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363