ПРОДУКТИ


Омекотителни системи

Системи за омекотяване на вода.

Различни субстанции, съдържащи се във водата отрицателно влияят не само на човешкия организъм, а също така и на битовите уреди и санитарното оборудване. Разтворените във водата редица химични елементи като магнезий и калций довеждат до повишаване на твърдостта на водата. Карбонатите на дадении соли довеждат до появата на котлен камък, който се отлага върху металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия с 30 - 40%.

Ако Вие сте решили да закупите омекотител тип Компакт Елегант, Вие купувате естетично оборудване, което може да бъде монтирано в дома, котелните, малки фабрики или ресторанти.

Процеса на омекотяване представлява замяна на йоните на калций и магнезий, определящи твърдостта на водата с йоните на натрий. Този процес се извършва, когато водата преминава през йонообменна смола, намираща се в омекотителя. При намаляване на йонообменната способност на смолата, тя се регенерира с разтвор на сол - NaCl. Честотата на регенерацията зависи от твърдостта и количеството на преминалата през омекотителя вода. Типа омекотител се избира спрямо следните фактори:
- твърдост на водата (ºd)
- производителност (м3/ч)
- време, необходимо за регенерация на смолата
Възможностите за управление са:
- по време / препоръчва се при равномерно потребление на водата/
- по обем / препоръчва се при неравномерно потребление/
Забележка:
Водата преди процеса на омекотяване трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и съдържание на желязо. В противен случай се намалява йоннообменната способност на смолата

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363