ПРОДУКТИ


Деминерализатори с производителност до 1,5 m3 в час

Деминерализатори с производителност до 1,5 m3 в час.

Съвременните деминерализатори работят на принципа на йонния обмен. За осъществяване на процеса се използва високоефективен йонообменен гранулат на фирмите Rom, Hass или Purolite. Деминерализаторите от серия AS-DM 730 осъществяват анализ на водата в автоматичен режим и при влошаване на качеството се изключват самостоятелно. Деминерализацията на водата е необходим процес в такива отрасли като химическата, фармацевтичната, козметичната промишлености, а също така в електрониката и за лабораторни изследвания.

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363