ПРОДУКТИ


Аквабиони

Котленият камък и корозията винаги са представлявали огромен проблем за промишлеността, защото увеличават производствените разходи. Калциевите, магнезиевите и карбонатните йони образуват твърди кристалоподобни отлагания, чието количество се увеличава пропорционално на температурата. Това води до образуване на слой от котлен камък в тръбите, преждевременно влошаване характеристиките на съоръженията, повреда на машини и най-накрая понижаване на ефективността в рамките на производството. Освен това, кислородът, който се съдържа във водата, активизира корозията на цялото съоръжение и на машините.


Последиците
· Циркулационните системи за охаждане (например охладителните кули) трябва да се почистват от котлен камък по химически способ, което е разход на време и пари.
· Тръбните топлообменници трябва да се почистват по химически способ а, плочите на пластичатите топлообменници трябва в повечето случаи да се подменят.
· Конвектоматите натрупват котлен камък при високи температури.
· Вакуумните и центробежните помпи натрупват котлен камък и това скъсява силно срока им за нормална работа.
· Котлен камък и продукти на корозията се натрупват в тръбопроводите, като причиняват аварии и предпоставки за наводняване.
· Душовете, тоалетните, миялните и пералните системи, бойлерите за топла вода и фитингите натрупват отлагания от котлен камък и трябва периодично да се почистват или подменят нагревателните елементи.
· Времето за извършване на поддръжка, химическо третиране, ремонти и аварии отнемат време и са скъпи по отношение на съоръженията и производствените разходи.


Конвенционална химическа обработка
В някои места, като например в охладителните кули и циркулационните контури за топла вода, от важно значение е водата да има известна степен на твърдост, за да предпазва от корозия. Затова се използват стабилизатори за твърдост на водата, а също толкова често напълно омекотена вода се смесва отново с нетретирана вода. Освен това йоннообменните смоли предполагат скъп и сложен начин за третиране на водата, който често може да засили корозионните свойства на водата и да създава проблеми.


Решението: AQUABION®
След дългогодишен опит и продължителни изпитания при най- екстремални параметри на водата и различни системи се доказа, че принципът на галванично третиране на новата система AQUABION® в зависимост от състоянието на въпросната уредба, плюс качеството на водата могат да гарантират дълготраен успех. Освен това AQUABION® е ефективен от гледна точка на разходите и далеч по-щадящ за околната среда, защото изтичащата вода не е замърсена с химикали и може да се използва повторно като промишлена вода.


Преимущества на AQUABION®
· AQUABION® няма подвижни части, не изисква външна енергия и не се нуждае от поддръжка през целия си живот на работа.
· AQUABION® гарантира висока ефективност, на която може да се разчита при положение, че се вземат под внимание основните параметри на водата (да се обсъди с производителя преди монтажа).

AQUABION® премахва хранителните вещества от циркулиращата вода, като дори намалява използването на стабилизатори на твърдостта на водата (фосфатите).

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363