ПРОДУКТИ


СИCТЕМА ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА Merlin

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ, БЕЗ РЕЗЕРВОАР И ПОМПА


Системата FRO720 - Merlin® е най-голямата иновация през последните 30 години в областта на пречистване на води по метода “обратна осмоза” . Количеството пречистена вода на ден дава възможност системата да се използва както в домакинства с повишена потребност от чиста вода, така и за обекти като ресторанти, магазини, малки предприятия за бутилиране на вода,  развъждане на риби в аквариум и т.н.


Системата FRO720 - Merlin® включва две високопроизводителни мембрани GE и два въгленови филтри (предварителен и постфилтър). Експлоатационният срок на елементите е съответно за мембраните – 3 год., за въгленовите филтри – 6 месеца.
Системата FRO720 - Merlin® се монтира лесно и не заема много място. Позволява захранване на няколко точки (кран, ледогенератор и т.н.). При редовна смяна на филтриращите елементи осигурява продължителна и безаварийна работа при минимални разходи на средства и усилия.
Системата FRO720 - Merlin® е преминала атестация по стандарта ANSI-NSF 58. (NSF/ANSI 58).

Системата FRO720 - Merlin® осигурява непрекъснат поток от вода, поради което не се нуждае от резервоар за чистата вода. Използва налягането на вече пречистената вода ,поради което не е необходимо използване на електрическа помпа. В комплектацията на системата са включени: кран (FXFCH5) и комплект присъединителни елементи (FRO720-V).
Пречистването на водата се извършва в три етапа:
 

 • Първи етап – предварителна филтрация с помощта на филтър с активен въглен (FRO720-С), който отстранява някои химични съединения, елементи с органичен произход) и др.
   
 • Втори етап – филтрация с помощта на две отделни мембрани за обратна осмоза (FRO360-М),  премахващи бактерии, хлорни съединения, пестициди и др. химични вещества, оказващи влияние на вкуса, мириса и цвета на водата.
   
 • Трети етап – филтрация с помощта на филтър AICRO, съдържащ активен въглен от черупки от кокосов орех, подобряващ вкуса и мириса на водата.

  Мембраната задържа 90-95% от бактерии и вируси.
  Процентът на чистата вода от общото количество на пречистваната вода варира между 23 - 33% в зависимост от условията на експлоатация.Удължаване на срока на експлоатация на системата може да се постигне чрез използването на механични филтри за предварително пречистване, като например полипропиленовия филтриращ елемент FCPS5-L в корпусно тяло FHPRC-L.
   

  ВНИМАНИЕ! Системата FRO720 - Merlin® е предназначена за пречистване на води
                          само от източници за питейна вода.
                          Недопустимо е включването на системата FRO720 - Merlin®  към
                          източник на гореща вода!
   

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363