ПРОДУКТИ


Хидрофорни помпи

Управлението на хидрофорната система става посредством пресостати или при наличието на инвертор – посредством датчик за налягане.

За коректната работа на хидрофорните системи е необходимо да се инсталира и разширителен съд, оразмерен спрямо характеристиките на системата.

Хидрофорите SAER могат да бъдат съставени от хоризонтални или вертикални наземни или потопяеми помпи, в група до 6 броя.

Хидрофорните системи SAER са подходящи за повишаване на налягането в жилищни, индустриални и селскостопански обекти.

2244f2a5a51b8828628f24b358b250c2

Омекотителни системи

Омекотителни системи за намаляване карбонатната твърдост на водата за дома, офиса и вилата прочети повече

B8d1dc962b2ebe967fe540fd353e307a

Сол на таблетки

Таблетките са предназначени за инсталации за омекотяване на вода прочети повече


НАШИ ПАРТНЬОРИ

Посетете нашите партьори

КЛИЕНТИ

Посетете нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТИ

ОФИС

ХИДРОПОМП 2008 ООД
гр.Варна
ул.Ангел Кънчев №54
тел./ факс 052/605 238

email: office@hidropomp2008.com

0885/077 363